‘යුක්තියේ සටන’ ජන රැළිය | දිනමිණ

‘යුක්තියේ සටන’ ජන රැළිය

  • එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘යුක්තියේ සටන’ ජන රැළිය අද කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටියේදී පැවැත්වේ.පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ අද පස්වරු 01.00 පැවැත්වෙන රැළිය හේතුවෙන්,...
    2018-12-17 07:42:00
Subscribe to ‘යුක්තියේ සටන’ ජන රැළිය