ෆේස්බුක් සමාගම | දිනමිණ

ෆේස්බුක් සමාගම

  • ඇමරිකාවේ සහ යුරෝපයේ තරුණ පිරිස් ෆේස්බුක් සමාජජාලය භාවිත කිරීම සීඝ්‍රයෙන් අතහැර දමමින් සිටින බව විදෙස් වාර්තා පවසයි...
    2019-03-13 11:40:00
  • ෆේස්බුක් සමාගම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව සිදුකළ සමීක්ෂණයකදී එහි ආදායම් තත්ත්වයේ වෙනසක් සිදුව නොමැති බව හෙලිව ඇතැයි විදෙස් වාර්තා පවසයි.ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන් මිලියන 87 කගේ...
    2018-05-07 05:08:00
Subscribe to ෆේස්බුක් සමාගම