හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ | දිනමිණ

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

  •  හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් හත් දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කර තිබෙන නඩුව දෙසැම්බර් මස 04 වනදා සිට දිනපතා විභාගයට ගන්නා බව කොළඹ...
    2018-10-09 04:11:00
  • හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු විත්තිකරුවන් අට දෙනෙකුට එරෙහි නඩුවක් විභාග කිරීම අත්හිටුවමින් නිකුත් කර තිබෙන තහනම් නියෝගයක් දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට...
    2018-09-28 09:42:00
  • රජයේ මුදල් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු 07 දෙනෙකුට එරෙහි නඩුව අද කැඳවනු ලැබිණි.ඒ විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය හමුවේ.එහි ත්‍රිපුද්ගල...
    2018-09-10 03:40:00
Subscribe to හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ