ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

 • 2019 - අය වැය සජීවී විකාශය පහතින්..මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර - 2019 අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. 2018 අග ඇතිවූ ව්‍යාකූලත්වයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර...
  2019-03-05 08:32:00
 • 2019 වසරට අදාල අයවැය යෝජනා හෙට (05) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි'ඒ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින්.
  2019-03-04 09:44:00
 • 2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන අයවැය යෝජනා ඇතුළත් අයවැය දෙවන වර කියවීම ලබන මාර්තු මස 05 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.අයවැය විවාදයට අදාළ වැඩසටහන පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය...
  2019-02-27 08:08:00
 • ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පාර්ලිමේන්තුවේදි සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශය - සජීවී විකාශය
  2019-02-21 11:16:00
Subscribe to ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව