ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව • ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ සිට නිදහස් කෙරුණු ඉන්දීය ධීවරයින් 51 දෙනෙකු ඉන්දීය රජය වෙත භාරදීම සහ ඉන්දීය අත්ඩංගුවේ සිට නිදහස ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් 03 දෙනෙකු යලි මෙරටට...
  2017-01-11 07:00:30
 • ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ සිට නිදහස් කෙරුණු ඉන්දීය ධීවරයින් 04 දෙනෙකු ඉන්දීය රජය වෙත භාරදීම අද සිදු කෙරිණ. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මේ සඳහා සහාය වූ අතර එම ධීවරයින්...
  2016-09-27 11:45:00
 • මන්නාරම මුහුදු කලාපයට අයත් මුඩ්ඩලම්පිඩ්ඩි මුහුදෙහි තහනම් පන්න යොදා ගෙන මසුන් මරමින් සිටි මෙරට ධිවරයින් එකොළොස් දෙනෙකු හා ඔවුන් පැමිණ සිටි යාත්‍රා හතක්ද සිය නිලධාරින් විසින්...
  2016-07-14 07:30:00
 • නැගෙනහිර නාවික විධානයට අයත් සාම්පූර්, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා විදුර ආයතනයට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් විසින් සාම්පූර් ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේ තහනම් දැල් භාවිතා...
  2016-06-13 09:30:00
Subscribe to ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව