ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

 • ඉන්දියානු ධීවරයින් පිරිසක් ඉලක්ක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් කුඩා බෝට්ටු වල සිටි නාවිකයන් විසින් ඊයේ (6) රාත්‍රියේ වෙඩි තබන ලදැයි කෙරෙන පදනම් විරහිත...
  2017-03-07 09:00:45
 • ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ සිට නිදහස් කෙරුණු ඉන්දීය ධීවරයින් 51 දෙනෙකු ඉන්දීය රජය වෙත භාරදීම සහ ඉන්දීය අත්ඩංගුවේ සිට නිදහස ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් 03 දෙනෙකු යලි මෙරටට...
  2017-01-11 07:00:30
 • ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ සිට නිදහස් කෙරුණු ඉන්දීය ධීවරයින් 04 දෙනෙකු ඉන්දීය රජය වෙත භාරදීම අද සිදු කෙරිණ. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මේ සඳහා සහාය වූ අතර එම ධීවරයින්...
  2016-09-27 11:45:00
 • මන්නාරම මුහුදු කලාපයට අයත් මුඩ්ඩලම්පිඩ්ඩි මුහුදෙහි තහනම් පන්න යොදා ගෙන මසුන් මරමින් සිටි මෙරට ධිවරයින් එකොළොස් දෙනෙකු හා ඔවුන් පැමිණ සිටි යාත්‍රා හතක්ද සිය නිලධාරින් විසින්...
  2016-07-14 07:30:00
Subscribe to ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව