විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය | දිනමිණ

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය

 • වියළි හා උණුසුම් කාලගුණය නිසා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමට නැවත අභියෝගයක් එල්ල වී ඇති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ පවතින තත්ත්වය...
  2017-05-01 06:45:30
 • රට පුරා පවතින දැඩි වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල මූලාශ්‍ර සිඳී යාමේ තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අනතුරු අඟවයි.මෙම තත්ත්වය දිගටම පැවතුනහොත්...
  2017-01-14 09:00:45
 • කවර තත්ත්වයක් මත වුවද විදුලි ගාස්තු වැඩි නොකරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් එම අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක්...
  2016-10-04 05:15:00
 • ගරු කථානායකතුමනි, නොරොච්චෝලේ නැත්නම් ලක්විජය ගල් අඟුරු බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ මේ දිනවල මාධ්‍ය මඟින් විවිධ අදහස් පලවන බැවින් ඒ පිළිබඳව ගරු සභාව දැනුවත්...
  2016-07-20 09:45:00
Subscribe to විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය