වයඔ | දිනමිණ

වයඔ

 • ආසියාවේ පිහිටි විශාලතම හා විශිෂ්ටතම චංකමනාගාර ගොඩනැඟිල්ල ඇතුළත් පොල්පිතිගම රාවාඇළ පිහිටි මාලිගාතැන්න ආරාම සංකීර්ණ‍යේ නටබුන් කැලෑවට යටවෙමින් අනාරක්ෂිතව පවතී.අනුරාධපුර යුගයේ...
  2018-01-09 19:30:00
 • විශ්‍රාම ලබා සිටින විදුහල්පතිවරයකුගේ රුපියල් 75, 000 ක් වටිනා පාපැදියක් හලාවත උසාවිය පාරේ පුස්තකාලය ඉදිරිපිට නවතා තිබියදී සොරකම් කර තිබේ.එම පාපැදිය තම පුතා ප්‍රංශයෙන් තමාට...
  2018-01-04 19:30:00
 • නැඟෙනහිර කිරිමැටියාන ප්‍රදේශයෙන් හමුවී ඇති කුරුල්ලකුගේ හැඩගත් මේ අපූරු මයියොක්කා අලය ස්වභාව දහමේ අපූර්වත්ය රටටම කියාපාන්නකි.මෙය කිරිමැටියාන ආයුර්වේද රෝහල් මාවත ලිපිනයේ පදිංචි...
  2018-01-04 19:30:00
 • මාදැල් කර්මාන්තයේ නියැලී ධීවර කාර්මිකයන් සිය කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමේදී මුහුණ පෑ ප්‍රධානම ගැටළුව වූයේ මා දැල් ඇදීම සඳහා ශ්‍රමිකයන් සොයා ගැනීමයි.මීට විසඳුමක් ලෙස ට්‍රැක්ටර්...
  2018-01-04 19:30:00
Subscribe to වයඔ