රළ පණාව | දිනමිණ

රළ පණාව

 • l දෙසැම්බර් 05 ලෝක පාංශු දිනයයිතමන්ගේ පස විනාශ කර­ගන්නා ජාතිය තමාගේ විනාශය ද ළඟා කර ගනී - ෆ්‍රෑන්ක්ලින් ඩෙලානෝ රූස්වෙල්ට්පස් මඟින් සපයන ප්‍රධාන පරිසර පද්ධති සේවා...
  2018-12-05 19:30:00
 • ගල් ගමුව දළ පූට්ටුවා අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යෑමේ සිද්ධියත් සමඟ වන අලින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නව කතාබහක් සමාජයේ ගොඩනැ‍ඟෙමින් තිබේ. වනාන්තරවල ජීවත් වන අලි ඇතුන්ගේ අරාක්ෂාව තහවුරු...
  2017-12-06 19:30:00
 • “ඒයි, උඹ කවුද? ජර්මන්කාරයෙක් ද? ජර්මන් කතා කරනවද?” ඒ පුදුම වචන නිසා අලෙක්සේයි වඩාත් සුපරීක්ෂාකාරී විය. ළමයෙක් රුසියන් බසින් කතා කරන බව දැන් ඔහුට පැහැදිලිය.“උඹ මොනවද මෙතන...
  2017-12-06 19:30:00
 • සියලුම ජාතික රාජ්‍යයන් තුළ ප්‍රාග්ධනය ගොඩනැගීම හා පෝෂණය වීම සිදු වූයේ නගරය විසින් ගම යටපත් කරගන්නා වූ තත්ත්වයක් තුළය. ගම බරපතළ ලෙස සූරාකමින් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය විනාශ කර දමමින්...
  2017-11-29 19:30:00
Subscribe to රළ පණාව