රට වටා අමුතු කතා | දිනමිණ

රට වටා අමුතු කතා

 • රටක දියුණුවට නව නිපයුම් බෙහෙවින් ඉවහල් වන අතර, මේ තුළින් ප්‍රගතියක් ලැබීමට නිර්මාණශීලීන් වැඩි වැඩියෙන් බිහිවිය යුතුව ඇත. වර්තමාන රජය හැම අංශයකින්ම නිර්මාණශීලීන් බිහි...
  2017-09-14 19:30:00
 • පරිභෝජයට ඉතා සුදුසු ආහාරයක් වන තිබ්බටු ජනප්‍රිය කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේනත්තුව නව වැඩපිළිවෙළක් බදුල්ල කෘෂිකර්ම කලාපය තුළ ක්‍රියාවට නංවා ඇත. කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් හරහා...
  2017-09-14 19:30:00
 • සෝමාවතී රජමහා විහාර පුදබිම අවට රක්ෂිතයේ සිටින වන අලි ආහාර සොයා පුද බිම ආසන්නයට පැමිණිමට හුරු පුරුදු වි සිටිති. පුදබිම ආසන්නව ඉදි කර ඇති අලි වැට අබියසට පැමිණෙන වන අලි...
  2017-09-14 19:30:00
 • මේ ඉන්න පුංචි වෙළෙන්දී සයුරි ගිම්හානි හමුවුණේ ගලේවෙල කැකිරාව පාරේ බුදුගේහින්න ආසන්නයේ කුඩා වෙළද සලකදී. මේ පුංචි දූගෙන් පවුලේ කවුරුත් වැඩ ගන්නේ නෑ. ඒත් ඇය ඇ‍ගේ කිරි අම්මාට...
  2017-09-14 19:30:00
Subscribe to රට වටා අමුතු කතා