මුදල් අමාත්‍යංශය | දිනමිණ

මුදල් අමාත්‍යංශය

 • සහල් ආනයනයේ දී කිලෝවකට රුපියල් 05ක් සදහා වූ විශේෂ වෙළද බද්ද ශත 25 දක්වා සහ තිරිගු ඇට සදහා වූ බද්ද රුපියල් 09 සිට 06 දක්වා පහත දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.නියගයෙන්...
  2017-08-01 10:00:45
 • ආනයනික සීනි සඳහා විශේෂ රේගු බද්ද අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කිලෝවකට රු.10ක් වැඩි කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.මුදල් අමාත්‍යංශය...
  2017-06-06 15:00:15
 • දේශීය ආදායම් පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව නැවත දැනුම් දෙනතුරු වැට් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු අයකිරීම තවදුරටත් සිදුකරනු ලබන බව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් කල්‍යාණි දහනායක...
  2017-04-20 06:30:30
 • ආනයනික සහල් සඳහා කිලෝග්‍රෑමයට රුපියල් 15ට පැවැති  විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් පහ දක්වා අඩු කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙය ක්...
  2017-01-27 16:00:30
Subscribe to මුදල් අමාත්‍යංශය