මුදල් අමාත්‍යංශය

 • ආනයනික සහල් සඳහා කිලෝග්‍රෑමයට රුපියල් 15ට පැවැති  විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් පහ දක්වා අඩු කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙය ක්...
  2017-01-27 16:00:30
 • ලීසිං ක්‍රමයට වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී මූල්‍ය ආයතන විසින් අනුගමනය කළ යුතු නව ක්‍රමවේදය ලබන ජනවාරි මස පළමුවන දින සිට ක්‍රියාත්මක බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි....
  2016-12-29 18:30:00
 • දුම්වැටියක මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එය ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 07කින් ඉහළ දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසයි. මුදල් අමාත්‍යංශයේදී පැවැති...
  2016-10-04 07:30:00
 • ආනයනික සීනි සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව සීනි කිලෝග්‍රෑම් ඒකක් සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 1....
  2016-09-16 06:30:00
Subscribe to මුදල් අමාත්‍යංශය