මුදල් අමාත්‍යංශය

 • ආනයනික සීනි සඳහා විශේෂ රේගු බද්ද අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කිලෝවකට රු.10ක් වැඩි කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.මුදල් අමාත්‍යංශය...
  2017-06-06 15:00:15
 • දේශීය ආදායම් පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව නැවත දැනුම් දෙනතුරු වැට් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු අයකිරීම තවදුරටත් සිදුකරනු ලබන බව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් කල්‍යාණි දහනායක...
  2017-04-20 06:30:30
 • ආනයනික සහල් සඳහා කිලෝග්‍රෑමයට රුපියල් 15ට පැවැති  විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් පහ දක්වා අඩු කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙය ක්...
  2017-01-27 16:00:30
 • ලීසිං ක්‍රමයට වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී මූල්‍ය ආයතන විසින් අනුගමනය කළ යුතු නව ක්‍රමවේදය ලබන ජනවාරි මස පළමුවන දින සිට ක්‍රියාත්මක බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි....
  2016-12-29 18:30:00
Subscribe to මුදල් අමාත්‍යංශය