මැති හමුව | දිනමිණ

මැති හමුව

 • පුක්කුලමේ වන විනාශය පිළිබඳ චෝදනාව, අරුවක්කාලු කසළ ප්‍රශ්නය, පොහොර හිඟය, බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව පිටවීම, ජී.එස්.පී. ප්ලස් සහනය නැවතීම ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳ අවධානය යොමු...
  2018-01-04 19:30:00
 • ඒකාබද්ධය එපා වීමට හේතුව කුමක්ද? මහරගම නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම ගැන, ම.එ.පෙ. නායකත්වයට නැ‍ෙඟන චෝදනාව නිවැරදිද? කාන්තා නියෝජනයට වැඩි ඉඩක් ලැබීම පිළිබඳ සිතන්නේ කුමක්ද? ආදී...
  2017-12-28 19:30:00
 • දුම්රිය වර්ජනය අවසන් වී ඇතත් ඉන් ඇතිවූ සමාජ ආර්ථික බලපෑම අවසන් වී නැති බැවින් වර්ජනයට හේතුවත්, ඊට විසැඳුම් පමාවීමත්, අනාගතයේ එවැන්නක් ඇති නොවීමට වගබලා ගන්නා ආකාරයත් විමසීමට...
  2017-12-14 19:30:00
 • පළාත් පාලන ඡන්දය සම්බන්ධ කාරණා , ශ්‍රීපාදස්ථානය අයිති දිස්ත්‍රික්කය පිළිබඳ ගැටලුව, ශ්‍රීලනිපයේ බෙදීමට හේතු සහ ඉදිරි මැතිවරණයට එය කෙසේ බලපායිද ආදී කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන්...
  2017-12-07 19:30:00
Subscribe to මැති හමුව