මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | දිනමිණ

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

 • කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ  දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.පාලක මැදිරිය පවසන්නේ, පැඟරිවත්ත සහ නුගේගොඩ අතර දුම්ය මාර්ගය මතට ගසක් පෙරලීම...
  2017-09-13 14:15:30
 • පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රියදුරන්ට පැයට කිලෝමීටර් 60 - 80ක වේගයක් දක්වා අඩුකර ධාවනය පවත්වා ගන්නා ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලීමක් කරයි...
  2017-09-05 09:45:15
 • මෙරට මාර්ගවල ඇති කහ ඉරි සියල්ල ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පවත්වාගැනීම සඳහා සුදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවේ දෙසැම්බර් 03 වැනිදා සිට සුදු පැහැ...
  2016-11-21 09:15:00
 • රාජගිරිය මංසන්ධියේ ඉදිවන ගුවන් පාලම හේතුවෙන් පවතින දැඩි රථ වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා නව රථ වාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. ඒ අනුව කොටා...
  2016-11-10 03:15:00
Subscribe to මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය