මන්නාරම | දිනමිණ

මන්නාරම

  •  වැල්ලෙන් වැසී ගිය නිරන්තර වැලි කුණාටුවෙන් ගහණ තලේමන්නාරම සිට ඉන්දියාවේ දනුෂ්කොඩි දක්වා විහිදෙන වැලි දූපත් අසිරිය සංචාරක ආකර්ෂණය ඇති සුන්දරම ඉසව්වකි.දේශීය සංචාරකයන් අතර...
    2017-10-02 04:45:30
  •  සංචාරකයන් විසින් අත හැර දමා ඇතැයි සිතෙන එහෙත් සුන්දරත්වයෙන් අනූන ස්ථානයකි මන්නාරම හා ඒ අවට ප්‍රදේශය. මන්නාරම් චාරිකාවේ දී අපි ගිය තවත් සුන්දරම ස්ථානයකි පේසාලේ...
    2017-09-18 03:30:00
  •  උසට සාපේක්ෂව මහතින් වැඩි අසාමාන්‍ය හැඩයක් ඇති ශාකයකි බයෝ බැබ් ශාකය. දකුණු ආසියාවේම මහතින් වැඩිම බයෝ බැබ් ශාකය තිබෙන්නේ අපේ රටේ මන්නාරමේ බව දන්නේ බොහොම ටික දෙනයි....
    2017-09-14 00:30:30
Subscribe to මන්නාරම