බදාදා සටහන | දිනමිණ

බදාදා සටහන

 • විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිපාදනය සැලසෙන්නේ අදාළ ස්ථිර තැන්පතුවට ලැබෙන පොළිය උපයෝගී කර ගනිමිනි. මෙම මුදල කිසිසේත් ගායක ගායිකා සංගමයට වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ලබා ගත...
  2017-09-12 19:30:00
 • ආණ්ඩුව නව පනත මඟින් සමාජ ගත කිරීමට උත්සාහ දරනුයේ බදු නොගෙවා සිටින එහෙත් ඉහළ ආදායම් ලබන පිරිස් බදු ගෙවන තැනකට පත්කරලීමය. ඉහළ ආදායම් ලබන්නන් ගෙන් බදු අයකර පහළ ආදායම් ලබන්නන්ගේ...
  2017-09-05 19:30:00
 • ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ගිලිහී ගිය සුළුජන පදනම යළි පක්ෂය වෙත කැන්දාගෙන ඒමට වත්මන් නායකයාට හැකියාව ලැබුණි. එසේ ම ඉතිහාසයේ කිසිම වතාවක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ...
  2017-08-29 19:30:00
 • ඔප්පුවක් නොමැතිකමින් වසර තිස් හතළිස් ගණනක් මහවැලි ජනපදිකයන් විඳි දුක්ගැහැට අපමණය. ඒ වෙනුවෙන් දූෂිත නිලධාරීන්ට දොල-පිදේනි දීමට ද ඔවුනට සිදුවිය. මේ දිනවල ජනපති නියමයෙන්...
  2017-08-22 19:30:00
Subscribe to බදාදා සටහන