බදාදා සටහන | දිනමිණ

බදාදා සටහන

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ලියාපදිංචි කරනු ලබන ආයතනය ලෙස සැලකෙන්නේ රජයේ වෛද්‍ය සභාවයි. මෙතෙක් අපේ රටේ වෛද්‍ය සභාව මඟින් වෛද්‍ය උපාධිය සඳහා අවම ප්‍රමිතීන්...
  2017-11-07 19:30:00
 • 1972 හා 1978 අප විසින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා දෙකක් බිහි කර ගෙන තිබේ. එම ව්‍යවස්ථා දෙකම පුළුල් සංවාදයකින් ඇති කරගත් එකඟතාවයක් මඟින් බිහිකර ගත් ව්‍යවස්ථා නොවේ....
  2017-10-31 18:30:00
 • ග්‍රාමශක්ති ජාතික වැඩසටහන දිළිඳුකම පිටුදැකීම ලෙසින් දකින්නේ අවශ්‍යයෙන්ම රාජ්‍යය, අදාළ පුරවැසියන් හා පෞද්ගලික අංශය යන ත්‍රිවිධ පාර්ශ්වයන් ගෙන්...
  2017-10-24 19:30:00
 • මෙවර ජනාධිපතිවරයා කළ යාපනය සංචාරය ‍එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට විශාල පල ප්‍රයෝජන අත්පත් කර දුන් සාර්ථක සංචාරයක් බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත. 2015 ජනවාරි 08 වැනිදායින් පසු මේ...
  2017-10-17 19:30:00
Subscribe to බදාදා සටහන