බද්දරමල්ල • මැදින් හිරුගේ සැඩ කිරණට බිය වැද පලා ගිය මඳනල සැඟවී ඇතිවා වාගෙයි. ගහ කොළ අතු ඉති නොසොල්වා ගල් ගැහුණ ගානය. ඉහින් කනින් වෑහෙන දහදිය මට්ටු කරන්නට විදුලි පංකා පවා සමත් නොවේ. ඒ...
  2017-03-27 19:30:00
 • ටොම්සන් මහත්තයාත්, ඇම්බන් මහත්තයාත් තොරතුරු කන්තෝරුවේ වැඩ ඉවර කර බස් නැවතුමට ගියේ බස් එකකට නඟින්නටය. කාර්යාලවලින් වැඩ ඇරී යන ජනී ජනයාගෙන් බස් නැවතුම පිරී තිබිණි. එහි වූ...
  2017-03-27 19:30:00
 • තිඹි­රි­යා­ගම බණ්ඩාර‘විග්නේෂ්වරන් රැස්වීමට එන්නෙ නැතිලු නේද?”“මට දැන් හම්බු උනොත් කැමරාවෙන් ඔළුවට ගහනවා.”ඉහත දැක්වූයේ රූපවාහිනී නාළිකාවක...
  2017-03-27 19:30:00
 • හිමාලි එන්. ලියනගේසිසිල් ජෝන් රෝඩ්ස් (Cecil John Rhodes) ඔවුන්ගේ කාලයේ මිනිසෙකි. දැඩි උත්සාහයත්, වෙහෙසවී වැඩ කිරීමත් අත් නොහළ ඔහු ඒ කාලයේ සුදු ජාතික පිරිමියකුගේ සිහිනය පසුපස...
  2017-03-27 19:30:00
Subscribe to බද්දරමල්ල