බද්දරමල්ල •  නව වසරක සමාරම්භය සනිටුහන් කරන ජනේරුව ගෙවී යමින් පවතී. ජනවාරි මාසය අවුරුද්දක් ආරම්භ කරන මාසයයි. නව වසර සඳහා කෙරෙන බොහෝ කටයුතු ආරම්භ වන්නේ ද ජනවාරි මාසයේ දී ය. මෙවැනි...
  2017-01-16 19:30:00
 •  “එච්චරයි අඩුවකට තිබුණේ... ඒකත් හරි...” කියා ටොම්සන් මහත්තයා කීවේ පත්තරය කියවා පැත්තකින් තියමිනි.“ඇයි ටොම්සන් මහත්තයා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ...?”...
  2017-01-16 19:30:00
 •   ‘ඔබේ දරුවෝ ඔබේ නොවෙති ඔවුහු ජීවිතයේ අභිලාෂයන්ට අයත් දරුවෝය ඔවුහු ඔබ තුළින් එන අය මිස ඔබට අයත් අය නොවෙති ඔවුන්ට ආදරය දෙන්න - නමුත් ඔබේ කල්පනාවන් නොදෙන්න...
  2017-01-16 19:30:00
 •  ඕ ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චිය. දශක හයක පමණ කාලයක් (1967 - 2016) සත් සමුදුරේ සිට ඇගේ ඇස අග දක්වා චිත්‍රපට හතළිහකට අඩු තිහකට වැඩි නිර්මාණ සංඛ්‍යාවකදී තම රංගනයෙන්, ප්...
  2017-01-16 19:30:00
Subscribe to බද්දරමල්ල