පුවතක් ඔස්සේ | දිනමිණ

පුවතක් ඔස්සේ

 • දැනට අක්කර 05 ක පමණ ආරම්භ කර ඇති පටක රෝපණ කෝලිකුට්ටු වගාව අක්කර 100 ක් දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කෙරේ. පිරිසිදු ස්වාභාවික මීපැණි මිලදී ගැනීමට ජනතාවට...
  2019-01-10 19:30:00
 • ඝාතනයට ලක්වූ කුමාරසිංහ විසූ අම්බාල ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මුස්ලිම් පවුල් තිස්හයක් පමණ ජීවත් වුවත් අම්බාලේ සිංහල වැසියෝ ඔවුනට වැලි ඇටයක තරම් හිරිහැරයක් වීමට ඉඩ නොතැබූහ.මෙයට ගෞරව...
  2019-01-03 19:30:00
 • ගාල්ල ආපදා කළමනාකරණ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ ගාල්ල දිසා ලේකම් කාර්යාලයේය ඒ කියන්නේ ආයිමත් සුනාමියක් ආවොත් පළමුවෙන්ම යට වෙන ස්ථානයන් අතර මේ ස්ථානයද පිහිටා ති‍බේ....
  2018-12-27 19:30:00
 • මේ දුවා දරුවන් සඳහා සමුපකාර සමිතියෙන් නොමිලේ ලබාදෙන වරප්‍රසාද අතර පෙර පාසල් නිල ඇඳුම, පොත් බෑගය, පොත් පත් මෙන්ම ඇතුළුවීමේ ගාස්තුව සහ මාසික ගාස්තුව ප්‍රධානය. මෙය ලංකාවේ කිසිදු...
  2018-12-13 19:30:00
Subscribe to පුවතක් ඔස්සේ