පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව | දිනමිණ

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව

  • තේරීම් කාරක සභාවේ නියෝජිතයින් සඳහා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ අද සිය නියෝජිතයන්ගේ නම් කථානායකවරයා වෙත භාරදීමට නියමිතයි.එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ, පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය...
    2018-11-21 06:39:00
  • පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජිතයින් පත් කිරීම අද සිදුකරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය පවසයි.මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අනෙක් පක්ෂවලින් ද, තේරීම්...
    2018-11-20 03:16:00
Subscribe to පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව