පළාත් පාලන ඡන්දය

 • ඡන්දය ප්‍රමාද වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මෙන්ම සර්ව ජන ඡන්ද බලයට ද හානියක් බැවින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ බලාපොරොත්තුව වන්නේ ඉතා ඉක්මනින් පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වා...
  2017-01-09 19:30:00
 • පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ජනවාරි මස 23 දාට පසුව ගැනීමට පක්ෂ නායකයන් තීරණය කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් පවසයි.පක්ෂ...
  2017-01-09 15:15:15
 •  මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද කමිටුව විසින් පසුගියදා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව අඩුපාඩු රැසක් සහිත අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් බව ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී තොරතුරු...
  2017-01-04 19:30:00
 • මනාප ඡන්ද ක්‍රමය වෙනුවට නව ඡන්ද ක්‍රමයක් යටතේ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට 20 වන සංශෝධනයක් එක් කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු...
  2016-12-27 19:30:00
Subscribe to පළාත් පාලන ඡන්දය