පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම | දිනමිණ

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම

 • පර්පචුවෙල් මුල් දුරකථන සංවාදවලින් අනාවරණයක් සිදුව තිබේ.ඒ බැදුම්කර ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ රහස්‍ය සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සංවේදී අභ්‍යන්තර තොරතුරු අර්ජුන් අලෝසියස්ට ලැබී ඇති...
  2017-09-06 06:45:30
 • හානිදායක දුරකථන සංවාද කිහිපයක් මකා දැමීමට පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කසුන් පලිසේන තමාට උපදෙස් ලබා දුන් බව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ප්...
  2017-09-04 09:45:00
 • බැඳුම්කර ගනුදෙනුව මගින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම උපයාගත් ලාභයෙන් කොටසක් තවත් සමාගමකට ලාභාංශ ලෙස බෙදා දී ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.බැඳුම්කර කොමිසම අද රැස්වූ අවස්ථාවේ...
  2017-08-17 14:30:00
 • පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී කසුන් පලිසේන බැදුම්කර ගනුදෙනු විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසමේ පරීක්ෂණ සදහා සිය දුරකථනය භාරදෙයි.ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය...
  2017-08-04 08:45:45
Subscribe to පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම