නීතිය හා සාමය මහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක | දිනමිණ

නීතිය හා සාමය මහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක

  • අතීතයේ රට තිබුණු තත්ත්වය ගැන සිහිපත්කරමින් සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරන බව අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසයි. ඔහු පෙන්වා දුන්නේ, පැවති තත්ත්වය සැළකිල්ලට...
    2017-12-14 08:11:00
  • පොලිස් සේවයේ විශාල අර්බුදයක් බවට පත්වෙමින් තිබූ උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ උසස් වීම් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය විධිමත් හා කඩිනම් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ...
    2017-12-07 04:53:00
  • යාපනයේ ක්‍රියාත්මක ආවා නැමැති පාතාල කල්ලියේ නායකයා ඇතුළු සාමාජිකයින් 05 දෙනෙකු පසුගිය මාස 04 තුළදී අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යොමු කර ඇත.ආවා කල්ලියේ ප්‍රබල...
    2017-11-22 10:36:00
Subscribe to නීතිය හා සාමය මහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක