නිදහස් අදහස් | දිනමිණ

නිදහස් අදහස්

 • ‘සංහිඳියාව’ යන්නට සමඟිය, සාමය හා සාමුහිකත්වය ද අන්තර්ගතය. ‘සංහිඳියාව’ යන්නට පැතිකඩවල් බොහෝය. දේශපාලනය ඉන් එක් පැතිකඩකි. අද ලංකාව ගැන සිතන විට දේශපාලන...
  2017-10-15 19:30:00
 • මෙවර ලෝක ආහාර දිනයේ තේමාව වී ඇත්තේ “සංක්‍රමණික අනාගතය වෙනස් කරන්නට සුරක්‍ෂිත ආහාර සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න” යන්නය. ලෝකය පුරාවට රටින්...
  2017-10-15 19:30:00
 • ඔසන්ත තල්පාවිල ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යදේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයමේ දිනවල දේශපාලනය තුළ අවධාරණයට ලක් වූ ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ පළාත් සභා...
  2017-10-08 19:30:00
 • සමාජවාදී පරමාදර්ශ හා ජාතික සමඟිය -සංහිඳියාව වෙනුවෙන් ඇප - කැප වූ, සියලු ජනතාවගේම ආදරය ආකර්ශනය දිනාගත් ජාතික නායකයෙකු වූ විජය කුමාරතුංගයන්ගේ වටිනාකම එදාටත් වඩා වැඩියෙන්...
  2017-10-08 19:30:00
Subscribe to නිදහස් අදහස්