නිදහස් අදහස් | දිනමිණ

නිදහස් අදහස්

 • ආසියාවේ පැරණිම ගුවන් විදුලි ආයතනය ලෙස අතීතයේදී ‘ මේ කොළඹ ගුවන් විදුලි සේවයයි’ ‘කොළඹින් කථා කරමි’ - ‘ රේඩියෝ සිලෝන්’ (ලංකා ගුවන් විදුලි සේවයයි) ආදී නම්වලින් හැඳින්වූ හා...
  2017-12-17 19:30:00
 • 2017 දෙසැම්බර් 10 වැනි දිනට යෙදුණු එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් දිනය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලය විසින් මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශනය එළි දක්වා මේ දෙසැම්බර් 10 වෙනි දිනට වසර...
  2017-12-17 19:30:00
 • රටේ තත්ත්වය ගැන ඔබතුමා නොයෙක් දේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒවායේ සමහර කරුණු හරි. සමහරු කරුණු වැරදියි. මීට ටික දිනකට පෙර ඔබ කියා තිබුණා පවතින ආණ්ඩුවට ඡන්දය දීපු අය ඒ බව කියන්න ලැජ්ජයිද...
  2017-12-10 19:30:00
 • ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩ‍ලයේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව මගින් ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් (සන්ධීය රාජ්‍යයක් ලෙස) අර්ථ නිරූපණය කර සිංහල ජනතාව නොමග යැවීමේ උපක්‍රමයක යෙදී...
  2017-12-10 19:30:00
Subscribe to නිදහස් අදහස්