නිදහස් අදහස්

 • “නොරොච්චෝල ලක්විජය තාප බලාගාරය ශ්‍රී ලංකාව් ඉදිකළ පළමු ගල් අඟුරු තාප බලාගාරය යි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මුල්ම ගල් අඟුරු තාප බලාගාරය ඉදි කිරීමට සැලසුම් කළේ ත්‍...
  2017-08-13 19:30:00
 • කසළ යනු මේ වන විට යෝධ ගැටලුවකි. මේ යෝධ ගැටලුවට තවමත් ලැබී තිබෙන්නේ කුරුමිටි ගණයේ විසැදුම්ය. පැලැස්තරය. ගැටලුවට වඩා පිළිතුර කුඩා හෙයින් නිතරම අතිරික්තය ඔහේ ගලා යමින් පවතී....
  2017-08-13 19:30:00
 • ලොව සෑම දෙයකට මූලික වන්නේ ද “ආහාර ය.” ආහාරයට ඇති අයිතිය මානවහිමිකමකි, ආහාර සමඟ ප්‍රමාණවත් වන්නා වූ ජීවන තත්ත්වයක් භුක්තිවිඳීමට අයිතියක් ඇත. ආහාරයට ඇති අයිතිය...
  2017-08-06 19:30:00
 • හෙළයේ සම්ප්‍රදායික සිරිත් විරිත් අතීතයේ සිට අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යන පුදබිමක් වන්නේ කතරගම දේවාලයයි ලෝකය නවීකරණය වෙමින් සම්ප්‍රදායක ක්‍රම වෙනස් වෙමින් පැවතියද අතීතයේ...
  2017-08-06 19:30:00
Subscribe to නිදහස් අදහස්