දුම්රිය පාලක මැදිරිය | දිනමිණ

දුම්රිය පාලක මැදිරිය

 • මාතර සිට මරදාන බලා ධාවනය වන අංක 8051 දරණ සීඝ්‍රගාමී දුම්රියේ එන්ජිම ගිනි ගැනීමකට ලක්ව තිබේ.දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් කඹුරුගමුව ප්‍...
  2017-08-01 10:15:30
 • කොළඹ සිට වවුනියාව බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ තෙල් ප්‍රවාහන දුම්රියක් අද පෙරවරුවේ වවුනියාව දුම්රිය ස්ථානයේදී පීලිපැනීමට ලක්ව තිබේ.දුම්රිය පාලක මැදිරිය ප්‍රකාශ කළේ ඒ...
  2017-04-10 07:45:15
 • සාගරිකා දුම්රිය ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයේදී පීලිපැනීමට ලක්වී‍ම හේතුවෙන් අද පෙරවරු කාලයේ දුම්රිය කිහිපයක ප්‍රමාදයක් ඇතිවිය හැකි බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.පීලිපැනීමට...
  2017-01-03 05:15:45
 • මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ මොරටුව හා ගල්කිස්ස අතර අද සිට ලබන 16 වන දා දක්වා දුම්රිය ධාවනය නොවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි. ඒ, නව දුම්රිය පාලමක් ඉදිකිරීම හේතුවෙනි. මෙම කාල...
  2016-11-11 03:00:00
Subscribe to දුම්රිය පාලක මැදිරිය