දුම්රිය පාලක මැදිරිය | දිනමිණ

දුම්රිය පාලක මැදිරිය

 • තම ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් ලැබෙන තෙක් වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට දුම්රිය රියදුරු සංගමය තීරණය කර තිබේ.ඔවුන් අද පස්වරුවේ වර්ජනය ආරම්භ කළේ එන්ජින් රියදුරු සහයකයින් බඳවා ගැනීමේ...
  2017-10-11 14:30:15
 • කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ  දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.පාලක මැදිරිය පවසන්නේ, පැඟරිවත්ත සහ නුගේගොඩ අතර දුම්ය මාර්ගය මතට ගසක් පෙරලීම...
  2017-09-13 14:15:30
 • මාතර සිට මරදාන බලා ධාවනය වන අංක 8051 දරණ සීඝ්‍රගාමී දුම්රියේ එන්ජිම ගිනි ගැනීමකට ලක්ව තිබේ.දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් කඹුරුගමුව ප්‍...
  2017-08-01 10:15:30
 • කොළඹ සිට වවුනියාව බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ තෙල් ප්‍රවාහන දුම්රියක් අද පෙරවරුවේ වවුනියාව දුම්රිය ස්ථානයේදී පීලිපැනීමට ලක්ව තිබේ.දුම්රිය පාලක මැදිරිය ප්‍රකාශ කළේ ඒ...
  2017-04-10 07:45:15
Subscribe to දුම්රිය පාලක මැදිරිය