දිනමිණ පුවත් එකතුව • * කලාප වෙන්කර කර්මාන්තපුර ඉදිකරන්නේ කෘෂිකාර්මික දිවි‍ පෙවෙතට බාධාවක් සිදු නොවන්නයි* මත්තල ගුවන්තොටුපල හා හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීමට රාජපක්ෂ රජය ගත් ඩොලර්...
  2017-01-13 19:30:00
 • ආයෝජකයින් ගෙන්වා හම්බන්තොට වරාය දියුණු කිරීමට ගන්නා උත්සාහය නතර කිරීමට විදෙස් රටක මැදිහත් වීමෙන් කුමන්ත්‍ර‍ණයක් සිදු වන බවට සැකයක් මතුව තිබෙන බව වරාය සහ නාවික අමාත්...
  2017-01-12 19:30:00
 • ඡන්දයක් ප්‍රසිද්ධ කරන අවස්ථාව වන විට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කරන සියලු දෙනා ඡන්ද ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ගත හැකි පරිදි ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත සංශෝධනය කරන ලෙස...
  2017-01-10 19:30:00
 • හිටපු ඇමැති වීරවංශ මහතාට එරෙහිව එල්ලවූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට පැමිණිලි කර තිබුණේ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සභාපති මයිකල් එමිල් ජොයකිම් මහතා ය...
  2017-01-10 19:30:00
Subscribe to දිනමිණ පුවත් එකතුව