දිනමිණ පුවත් එකතුව • ‍ඖෂධ ආනයනය කරනු ලබන ප්‍රධාන පෙළේ ආයතන මඟින් වෛද්‍යවරුන්ට සාම්පල වශයෙන් නොමිලේ ලබාදීම සඳහා අලෙවි නියෝජිතයන්ට නිකුත් කරන ‍ඖෂධ තොගයක් රෝගීන්ට මුදලට අලෙවි කිරීම...
  2017-03-26 19:30:00
 • මදුරු මර්දන වැඩසටහන් දිගටමත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාස 7ක් තුළ පැතිර යන ඩෙංගු තත්ත්වය මේ වනවිට පාලනය වීමක් දක්නට ලැබෙන බව...
  2017-03-26 19:30:00
 • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිචි ප්‍රාථමික අළෙවිකරුවන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම බැඳුම්කර කොමිසමේ විමර්ශන භාර පොලිස් කණ්ඩායම විසින් සිදුකරගෙන යයි.මේ වන විට ශ්...
  2017-03-24 19:30:00
 • හම්බන්තොට වරාය සහ ඒ ආශ්‍රිතව සෘජු විදේශ ආයෝජන මඟින් ඉදිකරන කර්මාන්තපුරය ක්‍රියාත්මක වූ විට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ වසරේ වර්ධනය වන බවට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ...
  2017-03-24 19:30:00
Subscribe to දිනමිණ පුවත් එකතුව