ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන | දිනමිණ

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන

 • කථානායක කරු ජයසූරිය විසින් තමන් වෙත යොමු කරන යොමු කරන ලද ලිපියට ජනාධිපතිවරයා පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කර තිබේ.ජනාධිපතිවරයා ඉන් පෙන්වා දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් නීතය...
  2018-11-14 17:57:00
 • නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු නාධිපති කාර්යාලයේදී මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම්දී තිබේ. ඒ අනූව චමල් රාජපක්ෂ දිවුරුම්...
  2018-11-07 14:27:00
 •  
  2018-11-05 10:57:00
 • ඒ.එච්.එම් ෆවුසි - ජාතික ඒකාබද්ධතා, සහජීවන සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.
  2018-11-03 05:34:00
Subscribe to ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන