ගුරුදා විමසුම | දිනමිණ

ගුරුදා විමසුම

 • මිනීමරු උමතුව සුළුවෙන් සැලකිය නොහැකි වන්නේ අතීත අත්දැකීම් ද ඉතාම කටුක නිසාය. එම උමතු අදහස කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් ද ප්‍රකාශ කළේය. ඔහු කීවේ පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ...
  2017-11-01 19:30:00
 • වෙළෙඳපොළට සම්බන්ධ විය නොහැකි ජනයා සඳහා සුබ සාධනය මෙම ආර්ථික ක්‍රමයේ වැදගත් අංශයකි. වැඩිහිටි ජනයා, රැකියා විරහිතයින්, ආබාධිතයින්, දිළිඳු ජනයා ආදී කොටස් සඳහා ඉහළ සුබ...
  2017-09-06 19:30:00
 • මිනිසුන්ට යකුන් වැහෙන බව කට්ටඩියෝ කියති. බොහෝවිට එසේ වන්නේ නූගත් ගැමියන්ටය. යකා වැසී ඇති බව කියන්නේ කට්ටඩියාම ය. යක්ෂ දෝෂ භූත දෝෂ, හූනියම් ආදී නොයෙකුත් අපල ගැන ඔවුහු කියති....
  2017-08-23 19:30:00
 • දැන් තිබෙන ගිවිසුම අනුව හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනයට වරාය සංවර්ධන සංස්ථාව නමින් සමාගමක් පිහිටුවනු ලබන අතර එහි සියයට 80 ක අයිතිය චයිනා මර්චන්ට් ෆෝර්ට් සමාගමට ලබා දෙන්නේ...
  2017-03-29 19:30:00
Subscribe to ගුරුදා විමසුම