කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

 • ඉදිරි දින කිහිපයේ දීත් දැනට පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනු ලැබේ.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ...
  2017-10-13 10:15:15
 • ඉදිරි දින කිහිපයේ දීත් දැනට පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනු ලැබේ.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ...
  2017-10-12 09:45:30
 • ඉදිරි දින කිහිපයේ දී දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්‍ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.එසේම දිවයින පුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතිනු ඇත.දිවයිනේ...
  2017-10-10 06:45:45
 • අද දිනයේ බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.     ...
  2017-10-08 04:45:30
Subscribe to කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව