කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

 • දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන...
  2018-02-13 04:07:00
 • බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු, මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.බස්නාහිර, සබරගමුව,...
  2018-02-09 02:12:00
 • උතුරු පළාතේ හැර දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත්වල...
  2018-02-08 02:05:00
 • දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.උතුර සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල...
  2018-02-07 04:05:00
Subscribe to කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව