කප්රුක •  2015 අවුරුද්දට සමගාමීව 2016 අවුරුද්දේදි මුහුදු ආහාර අපනයන ආදායම සියයට විසි අටක වර්ධනයක් ලබා ඇතැයි මහ බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවක් මගින් අනාවරණය වේ.2012 සිට පහළ යමින් තිබූ...
  2017-01-18 19:30:00
 • වියළි සහ ශුෂ්ක දේශ ගුණ තත්ත්වයට හොඳින් ඔරෝත්තු දෙන නව තේ වර්ගයක් හඳුන්වා දීමට තලවාකැලේ තේ පරයේෂණ විශේෂඥයන් පිරිසක් සමත් වේ.මෙම තේ වර්ගය ඕනෑම දේශ ගුණ තත්ත්වයකට හොඳින් ඔරොත්තු...
  2017-01-18 19:30:00
 • ‘ලක්ස් සුවඳක සිවු අබරණ’ ඔබ වෙනුවෙන්ම නව වසර ආරම්භයේ දීම සිය පාරිභෝගික ජනතාව අමන්දානන්දයට පත්කරලමින් යුනිලිවර් සමාගම සිය රමණීය ලක්ස් සමඟින් තවත් අනභිභවනීය ප්‍...
  2017-01-11 19:30:00
 •  අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන International Institute of Health Sciences (IISH හි අධ්‍යයන සහ පර්යේෂණ අංශය වන BioInquirer විසින් ප්‍රථම...
  2017-01-11 19:30:00
Subscribe to කප්රුක