ඇස අසල අසිරිය | දිනමිණ

ඇස අසල අසිරිය

 • මගේ සේවා කාලය වසර තිස් හයක්. ඇත්තටම මේක බරපතළ රාජකාරියක්. මොළය තියෙන බුද්ධිමත් උගත් නේවාසිකයින් ඉන්නවා. නූගත් අයත් ඉන්නවා. නොයෙක් ආවේගකාරී අයත් ඉන්නවා. මේ අය අතරේ තමා රාජකාරි...
  2019-01-10 19:30:00
 • අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පාසල්, අධ්‍යාපන කාර්යාල එක් කලාපයකත්, වෙළෙඳ ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ආයතන හා ස්ථාන වෙනම කලාපයකත්, බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන තවත් කලාපයකත්, කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළ...
  2019-01-03 19:30:00
 • දූපත්වාසීන්ගේ එකම ප්‍රවාහන මාධ්‍යය දිනපතා ධාවනය වන පොදු බෝට්ටු සේවාවයි. දිනකට දෙවරක් හෝ සිව්වරක් ප්‍රධාන නගරය වෙත යන මෙම ප්‍රවාහන සේවය ඔවුන් හඳුන්වන්නේ “ෆෙරිය”...
  2018-12-13 19:30:00
 • සිංහල ගීතවලට අමතරව පැරණි හින්දි හා දෙමළ ගීත එකතුවක් සහිත සංයුක්ත තැටි මෙහි සංරක්ෂිතය. මෙරට කණ්ඩායම් ගීත මෙහි සංරක්ෂණය වන තවත් අභෞතික කලා සම්පතකි. පැරණි ගායක ගායිකාවන්ගේ...
  2018-12-06 19:30:00
Subscribe to ඇස අසල අසිරිය