ඇඹිලිපිටිය රෝහල | දිනමිණ

ඇඹිලිපිටිය රෝහල

  • මිද්දෙණිය තලාව පාසල අසලදී මිට සුළු වේලාවකට පෙර සිදු වූ වෙඩි තැබිමකින් පුද්ගලයෙක් තුවාල ලබා ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර සදහා ඇතුළත් කර තිබේ.මිද්දෙණිය පොලිසිය පැවසුවේ, ...
    2017-12-12 06:52:00
Subscribe to ඇඹිලිපිටිය රෝහල