ආලින්දය •  චිරාත් කාලයක් පැවති දේශීය ආහාරයකට, කිසියම් වෙනසක් සිදු කර, නවමු නිෂ්පාදනයක් ලෙස නූතන සමාජයට හඳුන්වා දීම, එක්තරා ආකාරයකින් අභියෝගයකි. ඒ මන්ද යත්, එම ආහාර නිෂ්පාදනය සමාජය...
  2017-01-15 19:30:00
 •  මනුෂ්‍යයකු වශයෙන් ජීවත් වීමේදී වඩාත් වැදගත් වන්නේ, සතුටින් ජීවත් වීම ය. සතුටින් ජීවත් වීමට අනුගමනය කළ හැකි සරල දෑ ඕනෑ තරම් අප අවට තිබේ. එහෙත්, බරපතළ දෙය අප ඒවා...
  2017-01-15 19:30:00
 •  මුහුද කොතරම් රළු වූවත්, වෙරළ ආශ්‍රිතව මුළු දවසක් වුවත් ගත කිරීමට කවුරුත් ප්‍රිය කරති. මුහුද මෙතරම් ලස්සන නම්, සිත නිවයි නම්, මුහුදු පත්ල කොතරම් අපූර්ව ස්ථානයක්...
  2017-01-15 19:30:00
 •  මද අඳුර වැටෙන්නට ඇත්තේ තවත් නිමේෂයක් පමණකි.වැහි පොද වැටෙන්නට වූ නිසාවෙන්, බීරිම තවත් දැඩිව පැති‍රිණි.“අහස්බෝක්කු ඇල්ලට යන්නෙ කොහොමද?” මගියකුගෙන් අපි...
  2017-01-15 20:15:00
Subscribe to ආලින්දය