ආලින්දය • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගඩලාදෙණිය ඉතා වැදගත් වන්නේ, එහි ඇති රජමහා විහාරය නිසා ය. එසේ ම, ඉතා දුර්ලබ , ඉතා පැරැණි දියතරිප්පු මැණික්වලින් ඇස් කණ්ණාඩි සාදන ශිල්පීන් කිහිපදෙනකු...
  2017-03-19 19:30:00
 •  ඕනෑම කෙනකුට ශරීරයේ බරට සමාන උසක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙත්, වර්තමානයේ ජීවත් වන බොහෝ දෙනෙක්, තමන්ගේ බරට සරිලන උසක් නැතිව දුක් වෙන‍වා. බයිසිකල් පැදීම මඟින්...
  2017-03-19 19:30:00
 • ලෝකයේ විවිධ ජනයා අතර විවිධ සම්ප්‍රදාය ඇත. ඒ සම්ප්‍රදාය ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියට බද්ධ වූ ඒවා ය. එයින් සමහර සම්ප්‍රදාය, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව, ශරීර ස්වභාවය, ඔවුන්ගේ ප්‍...
  2017-03-19 19:30:00
 • පසුගිය දිනෙක, බටහිර විශ්වවිද්‍යාල සිදු කළ පර්යේෂණ මඟින්, පොත්පත් කියැවීමෙන් නිධන්ගත වේදනා තත්ත්ව සුව කළ හැකි බව සොයා ගෙන තිබේ.සාහිත්‍ය කෘති කියැවීම මඟින් මනසට කිසියම්...
  2017-03-19 19:30:00
Subscribe to ආලින්දය