ආලින්දය | දිනමිණ

ආලින්දය

 • නිල් ෙමානරැස්ස
  ඉරෝ­ෂිණී දීපිකා හීතලට බයේ දඟලන සුළං කැරැලි, දසතම පාව යයි. ඒ මද හීතල සුළඟට, ගත හීගඩු පිපෙයි. බැලූ බැලූ දසතම කඳුවැටි ය. ඒ කඳුවැටි ද දුහුල් සළු පොරවාගෙන ය.ඉර නැගෙන්නට...
  2017-11-12 19:30:00
 • යශෝදා ඉන්දී­වරී  පිළිකාවක් වැළඳුණුවිට රෝගියකු බොහෝ සේ මානසික පීඩාවට පත් වේ. එහෙත්, එබඳු රෝග සෑදීම අවම කර ගැනීමට අපට ද යම් තරමකට හෝ හැකියාව ඇත. ඒ, වස විසෙන් තොර...
  2017-11-12 19:30:00
 • චින්තා රණසිංහ නිවෙස ඇතුළත පමණක් නොව, ගෙවත්ත අලංකාරවත්ව පවත්වා ගැනීමට කවුරුත් උනන්දු විය යුතු ය. පිරිසුදු, අලංකාරවත් පරිසරය අපගේ මානසික මෙන් ම කායික නීරෝගීතාවට ද බලපායි....
  2017-11-12 19:30:00
 • හංසි වික්‍ර­ම­සිංහදුක සතුට අතර දෝලනය වන ජීවිතය තුළ, කඳුළට ඉඩ නොදී, කිසිවකුට අතනොපා ජීවත් වන්නට වෙර දරන කාන්තාවන් අපමණ ය. ඒ කාන්තාවන් අතරින්, ජීවන බර තම සැමියා...
  2017-11-12 19:30:00
Subscribe to ආලින්දය