අයවැය 2017 | දිනමිණ

අයවැය 2017

  • ශ්‍රී ලංකාවේ 19 වන මුදල් ඇමැතිවරයා වන රවී කරුණානායක මහතා වත්මන් ආණ්ඩුවේ දෙවන අයවැය ලේඛනය පසුගිය සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේය. නිදහස් ලංකාවේ 71...
    2016-11-14 19:30:00
  • සියලු මත ලබාගෙන හදපු අයවැයක්සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්නඉතාම හොඳ ජනතාවාදී අයවැයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. සංවර්ධන අය වැයක් කියලත් කියන්න...
    2016-11-11 01:30:00
Subscribe to අයවැය 2017