අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක | දිනමිණ

අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක

  • නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විනිසුරුවන්ට හා නීතිඥවරුන්ට අපහස වන අන්දමින් සිදු කළ ප‍්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු...
    2017-08-25 04:30:00
Subscribe to අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක