අදහස් දෙක | දිනමිණ

අදහස් දෙක

 • - පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්නකාර්යාල දුම්රියවලට කාන්තා මැදිරි වෙන්කිරීම, ලංගම ලාභ ලැබීම, හිටපු සභාපතිවරයා ඉවත්කිරීම, ඉදිරි මැතිවරණවලට සූදානම ආදී කරුණු පිළිබඳ අදහස්...
  2019-03-14 19:30:00
 • - ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනහිටපු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීඅයවැය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ අදහස් පළ කරමින් සිටිති .එවන් වටපිටාවක අයවැය පිළිබඳ කතාබහට හිටපු...
  2019-03-07 19:30:00
 • - ෆයිසර් මුස්තාපාහිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වත්මන් තත්ත්වය, ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ පොදුවේ පවතින අර්බුදයට හේතු සහ ඊට විසඳුම්, ඉදිරියේදී...
  2019-02-28 19:30:00
 • - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලරාජ්‍ය ව්‍යාපාර, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන ඇමැතිරටේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකතුවෙලා 2015 දී ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුවා. මේ ජාතික ආණ්ඩුව අසාර්ථක වුණා නේද?...
  2019-02-21 19:30:00
Subscribe to අදහස් දෙක