ප්‍රාදේශීය | Page 2 | දිනමිණ

ප්‍රාදේශීය

 • හැටන් කතරගම දේවාලයේ වාර්ෂික සුර අසුර සංග්‍රාමය 13වැනි දින සවස් කාලයේ දී පවත්වන ලදී. කන්ද උඩරට පැරණිම දේවාලයක් වන මේ දේවාලයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සුර අසුර සංග්‍රාමය නැරඹීමට...
  2018-11-14 19:30:00
 • 2018 වසරේ මධ්‍යම පළාත් ඵලදායිතා තරගාවලියෙන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යා‍ල අංශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ගලේවෙල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සමත් වී ඇත. කලාප කාර්යාල 15ක් අදාළ...
  2018-11-14 19:30:00
 • හාරිස්පත්තුව ගොවිජන සේවා කාර්යාලයට අයත් උඩුවාවල බටහිර ගොවි සංවිධානය මඟින් ගොවිතැන් කටයුතු සදහා දක්වන ඉහළ දායකත්වය හා කැපවීම සැලකිල්ලට ගෙන එවන් ගොවින් පිරිසක් සදහා උපහාර...
  2018-11-14 19:30:00
 • පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් ව්‍ගාකරුවන්ගේ ගම්මානවලට ගොස් පොල් වගාව පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත.මෙම වැඩපිළිවෙල අනුව පසුගිය...
  2018-11-14 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය