ප්‍රාදේශීය • පියුමි සිතාරා
  වලස්මුල්ල, පල්ලෙකන්ද පාර පදිංචිව සිටි පියුමි සිතාරා උදයංගනී (අවු. 21) යනු සහජ කුසලතා වැඩිදියුණු කර ගනිමින් දීප්තිමත් අනාගතයක් කරා පියවර එසවූ දක්ෂ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍...
  2017-02-16 19:30:00
 • ලී කඳන් යොදා ඉදිකර ඇති තාවකාලික පාලම
  යටියන්තොට මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ වැලිහෙල තැන්න ග්‍රාම සේවා වසමට අයත් වැලිහෙල් ඔය හරහා ඇති පාලම මීට වසර කිහිපයකට පෙර ගංවතුරට ගසා ගෙන ගොස් ඇති අතර මේ වනවිට එම ඔය හරහා පොල් කඳන්...
  2017-02-16 19:30:00
 • රාත්‍රියට අපචාර ක්‍රියාඅහුන්ගල්ල ගාලු පාරට මුහුණලා රජයට අයත් දර්ශනීය ගොඩනැඟිලි 3ක් ඝන වනාන්තරයෙන් වැසී විනාශ වී යන බවට ප්‍රදේශවාසීහු චෝදනා කරති. මේ ගැන සොයා...
  2017-02-16 19:30:00
 • දඩ ආදායම රු. ලක්ෂ විසිහත්ලක්ෂයයිගම්පහ සුරාබදු කාර්යාලය සිය බලප්‍රදේශයේ 2016 වසරේදී නීති විරෝධී අරක්කු පෙරීම්, ගංජා ජාවාරම්, හෙරොයින් ජාවාරම් පිළිබඳ වැටලීම් 543ක් සිදුකර...
  2017-02-16 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය