දේශපාලන • අල්ලස් කොමිසම විවාදයේ සිදුවීම් ගැන කතානායක කියයිඅල්ලස් කොමිසම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවති පසුගිය 22 දා අගමැතිවරයාට හා මන්ත්‍රීවරුන්ට අපහාස වන අන්දමින් ඉදිරිපත් කළ...
  2017-03-24 19:30:00
 • පසුගියකාලයේ මෙන්ම අදත් රටට විනකටින පුද්ගලයින් සිටින බැවින් ඔවුන්ගෙන් රට ආරක්ෂා කරගත යුතු බව ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා පවසයි. එතුමා මේ බව පැවසූයේ අද...
  2017-03-24 08:30:30
 • පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා කොට්ඨාස හා අනුපාත ක්‍රමය 2013 ජනවාරි මස 1 දින බලාත්මක කිරීම නිසා එම මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්විය යුත්තේ කොට්ඨාස හා අනුපාත ක්‍...
  2017-03-23 19:30:00
 • යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් සංවර්ධනය, අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම, සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු තවත් සංවර්ධන කටයුතු රැසක් වෙනුවෙන් ආධාර සැපයීමට කැනඩාවේ ටොරෙන්ටෝ...
  2017-03-19 18:00:00
Subscribe to දේශපාලන