දේශපාලන • පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා කොට්ඨාස හා අනුපාත ක්‍රමය 2013 ජනවාරි මස 1 දින බලාත්මක කිරීම නිසා එම මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්විය යුත්තේ කොට්ඨාස හා අනුපාත ක්‍...
  2017-03-23 19:30:00
 • යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් සංවර්ධනය, අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම, සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු තවත් සංවර්ධන කටයුතු රැසක් වෙනුවෙන් ආධාර සැපයීමට කැනඩාවේ ටොරෙන්ටෝ...
  2017-03-19 18:00:00
 • දේශපාලන සිරකරුවන් වහාම නිදහස් කිරීම, අතුරුදන්වූවන් සහ පැහැර ගනු ලැබූ අය පිලිබඳ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම, ජනතාවගෙන් රජය විසින් උදුරාගත් ඉඩම් යලි ඒවායේ හිමිකරුවන්ට ලබා දීම, ත...
  2017-03-17 09:45:30
 • අගමැතිගෙන් උපදෙස්එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලුම මැති ඇමතිවරුන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සතියට එක් දිනක් පූර්ණ කාලීන දේශපාලන කටයුතුවල යෙදිය යුතු බවට අග්‍රාමාත්‍ය...
  2017-03-16 19:30:00
Subscribe to දේශපාලන