අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | Page 2 | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

 • නිමල් ද සිල්වා - (සභාපති,​ ග්ලෝබල් සර්ජිකල් ප්‍රඩක්ට්ස් සමාගම,​ හොරණ) සඑකෝගේ ආදරණීය සැමියා වූද,​ නිරන්ජලී සහ රුවනිගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ ජොන් බ්‍රැන්ඩ්ට් (ඇ. එ. ජ) සහ රෝහන්...
  2018-01-15 19:30:00
 • ඩී. ඇනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය - නැසීගිය පාඨශාලා ආචාර්‍ය්‍ය ප්‍රැන්සිස් ප්‍රනාන්දුගේ භාර්‍ය්‍යාව වූද,​ මර්සි,​ මාලනි,​ ශාන්ත නැසීගිය අයිරාංගනී,​ හැරල්ඩ් සහ සමන් ප්‍රනාන්දුගේ මව...
  2018-01-14 19:30:00
 • අයි. ටී. කනගරත්නම් (නියෝජ්‍ය පොලිස්පති) ඉග්නේෂියස් තවයෝගම් කනගරත්නම් මහතා (විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති) රීටාගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වූද,​ නැසීගිය ඒ. ජී. කනගරත්නම් මහතාගේ...
  2018-01-12 19:30:00
 • අයි. ටී. කනගරත්නම් (නියෝජ්‍ය පොලිස් පති) ඉග්නේෂියස් තවයෝගම් කනගරත්නම් මහතා (විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති) රීටාගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වූද,​ නැසීගිය ඒ. ජී. කනගරත්නම් මහතාගේ...
  2018-01-11 19:30:00
Subscribe to අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්