අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

 • ප්ලැසිඩා විජේසිංහ මහත්මිය - දිවංගත නීතිඥ එඩ්වඩ් විජේසිංහ මහතාගේ ආදරණීය බිරිඳ වූ ද,​ සුනිල්,​ ධාරා,​ රෝෂිනී,​ රනෙල් සහ හිරන්තිගේ ආදරණීය මෑණියන්වූ ද,​ ක්ෂාමා,​ ලක්ෂමන් විජේතිලක...
  2018-11-13 19:30:00
 • කරුණාරත්න රාජපක්ෂ මහත්මා - සුනිලා සිරිමාන්න මහත්මියගේ ස්වාමිපුරුෂයා වූ,​ රත්මලාන යන්ත්‍රෝපකරණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ යක්කල සිරිදෙරණවත්ත අංක 48/​3...
  2018-11-06 19:30:00
 • ඥානසුන්දරම් ජස්ටිනා මහේෂ්වරි - නැසීගිය එස්. පී. මුත්තයියා සහ එම මැතිණියගේ (මීගමුව) දියණිය වූද,​ රෙජී ඥානසුන්දරම්ගේ දයාබර බිරිඳ වූද,​ ලියෝ,​ ලිලානි සහ සින්තියා ගේ ආදරණීය...
  2018-10-25 19:30:00
 • උස්වත්ත ලියනගේ සිරිසේන මහතා - විශ්‍රාමික ගුරු K.D. රත්නාවතී මහත්මියගේ ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ ලේක්හවුස් ආයතනයේ “සිළුමිණ” නියෝජ්‍ය ව්‍යාපාරික පුවත් කතෘ චන්දිමා එදිරිමාන්න සහ මහජන...
  2018-10-09 19:30:00
Subscribe to අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්