අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

 • පිළියන්දල මහීපාල ඉඳිගහවෙල මහතා - චිත්‍රා ඉඳිගහවෙල මහත්මියගේ දයාබර ස්වාමිපුරුෂයාණන් වූද,​ චානක ඉඳිගහවෙල වෛද්‍ය නිලධාරී සංජීව ඉඳිගහවෙල පානදුර මූලික රෝහල,​ යසන්ත ඉඳිගහවෙල,​...
  2018-02-11 19:30:00
 •  ගම්පහ,​ මිරිස්වත්ත,​ අංක 38/​1 නිවසෙහි පදිංචිව සිටි යූ.කේ. ගුණවර්ධන මැතිතුමා - හේමා ගුණවර්ධන (විශ්‍රාමික සියනෑ විද්‍යා පීඨය) ගේ ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ නිසලා උඩුනුවර (...
  2018-02-05 19:30:00
 • ගරු මේරි ත්‍යාගා පෙරේරා කන්‍යාසොයුරිය -සාන්ත බ්‍රිජට් ඉන්ෆමරි කන්‍යාරාමයේ ගරු මේරි ත්‍යාගා පෙරේරා කන්‍යාසොයුරිය ස්වර්ගස්ථ වූවාය. මෘතදේහය නායකකන්ද යහපත් එඬේරා කන්‍යාරාම...
  2018-02-04 19:30:00
 • ඩේසි පුණ්‍යසීලි අභයවර්ධන මැතිනිය - නැසීගිය දයා අභයවර්ධන මැතිතුමාගේ (විශ්‍රාමික රජයේ සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ),​ ආදරණීය භාර්යාව වූද,​ හිරාන්,​ දිනන්ජලී,​ මිහිරි...
  2018-02-02 19:30:00
Subscribe to අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්