අධිකරණ | Page 2 | දිනමිණ

අධිකරණ

 • පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිතුමා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ලබන දෙසැම්බර් 07 වන දා දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි වළක්වමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද අතුරු තහනම්...
  2018-11-13 10:26:00
 • පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරයා සතු බව නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය මහතා අද (13) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය. ජනාධිපතිවරයා විසින්...
  2018-11-13 06:31:00
 • පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිතුමා නිතුක් කළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ ත්‍...
  2018-11-12 14:38:00
 • පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර කල් තැබීමට ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අත් හිටුවන ලෙසට ඉල්ලා ගොනු කළ  මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම නොවැම්බර් මස 27වනදා සලකා බැලීමට ශ්‍...
  2018-11-12 09:32:00
Subscribe to අධිකරණ