විශේෂාංග • නොසිතු ලෙස හමුදා රොබෝව කුඩු විය. නිෂ්ක්‍රීයකරණ ප්‍රහාරය සාර්ථක ලෙස සිදු නොවුනි. පළමු ප්‍රහාරය සාර්ථක විය. කැරැල්ල පටන් ගැනුණි.අපවහන උමගක ප්‍රහාරයකින් පටන් ගත්...
  2017-01-20 19:30:00
 • මුහුදේ පාවෙන නගරයක් ඉදි කිරීමට මේ වන විට පිඹුරු පත් සකස් කෙරෙමින් තිබේ. මෙතෙක් ලොව කොතැනකවත් මුහුදේ පාවෙන නගරයක් මිනිසා ඉදිකර නැත. එබැවින් අභිනවයෙන් ඉදි කරන්නට යන මුහුදේ පාවන...
  2017-01-20 19:30:00
 • ධනික පෙරේරා - භාෂා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
  'භාෂා' ආයතනය විසින් නිපදවන ලද ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංග සඳහා සිංහල යතුරු ලියනය කිරීමේ යෙදුමක් වූ ‘හෙළකුරු’ යෙදුම මේ වන විට මිලියන දෙකක පරිශීලක සංඛ්‍යාවකට...
  2017-01-20 19:30:00
 • අපි ෙෆාෙටා් ෙජනික්ද?
  අලි - මිනිස් ගැටුම රාජ්‍යයන් රැසක ඉතාමත් බරපතළව දකින්නට හැකි ගැටලුවකි. මේ නිසා වාර්ෂිකව ජීවිතක්ෂයට පත්වන මිනිසුන් සංඛ්‍යාව ඉතා විශාලය. ඒ හැරුණු විට අලින්ගේ පහරදීම්...
  2017-01-20 19:30:00
Subscribe to විශේෂාංග