කතුවැකිය | Page 2 | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස කටයුතු කළ ආචාර්ය මාග්‍රට් බෙන් මහත්මිය පැරගුවේ උපාධි උත්සවයක් අමතමින් 2013 ජුනි මාසයේදී මෙසේ කියා සිටියා ය. රටක දියුණු සෞඛ්‍ය සේවාවක්...
  2017-12-14 19:30:00
 •  දුම්රිය වර්ජනය අවසන් වී තිබේ. අප එබඳු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු අනුකමිටුවේ හා දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ ද ප්‍රකාශ සැලැකිල්ලට ගනිමින් ය. ජනාධිපතිවරයා...
  2017-12-13 19:30:00
 • මැතිවරණය යනු ජනතාවගේ අයිතියකි. තවත් අතෙකින් බලනවිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ලක්ෂණයකි. මැතිවරණය හෙවත් ඡන්දය යන සංසිද්ධියෙන් සිදුවන්නේ ජනතාවට අභිමත පුද්ගලයන් පාලනය හා එම ක්‍රියාවලිය...
  2017-12-12 19:30:00
 •  දුම්රිය වර්ජකයන් කියා සිටිනුයේ ඉල්ලීම් ලැබෙන තුරු වර්ජනය දිගටම පවත්වාගෙන යන බවය. වර්ජනය ආරම්භ වූයේ පසුගිය හයවනදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී ය . එතැන් සිට මේ දක්වා දින හයක්...
  2017-12-11 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය