කතුවැකිය | Page 2 | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • අපට ඇති පිරිසුදු පානීය ජලයෙන් 30% ක් අපතේ යන බව ජල මණ්ඩලය කියයි. 2015 දී මේ තත්ත්වය 45% ක් ව පැවැති බව ද ජල මණ්ඩලය කියයි. ගෙවී ගිය වසර තුනක කාලය තුළ ජල මණ්ඩලය සැලකිය යුතු ප්‍...
  2019-03-25 19:30:00
 • ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත් කිරීමේ විශිෂ්ට ක්‍රියාවලිය සාර්ථක ව ඉදිරියට ගමන් කරයි. මේ සඳහා යුනෙස්කෝවෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කරන අතර; එම ඉල්ලීමට සහාය දැක්වීම සඳහා බෞද්ධ රටවල්...
  2019-03-24 19:30:00
 • ශ්‍රී ලංකාව 2019 වන විට 1.5% ක ආර්ථික වර්ධනයක් සහිත රාජ්‍යයක් බවට පත් වී ඇත. 2017 වන විට එය පැවතියේ 0.3% ක බව සඳහන් ය. වසර දෙකක් තුළ යම් දියුණුවක් ලබා ඇති බව පැහැදිලි ය....
  2019-03-22 19:30:00
 • ගැමි කාන්තාවන් ලබාගෙන ඇති ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය කපාහැරීම ආරම්භ කර තිබේ. මෙයින් සාධනීය ලක්ෂණ තුනක් මතුවෙයි. එක; ගැමි පවුල්වල ණය බර කපාහැර ඔවුන්ගේ පවුල් තුළ ප්‍රබෝධනයක් ඇතිකිරීම ය...
  2019-03-21 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය