කතුවැකිය

 • කුණු ප්‍රශ්නයට අමතරව තෙල් ප්‍රශ්නයක් මතුවූයේ දින දෙකකට ඉහත දී ය. පාරිභෝගිකයන් කොතෙක් කලබලයට පත් වූයේ ද යත් 23 දා පස්වරුවේ සිට ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඉදිරිපිට දිග ම දිග වාහන...
  2017-04-25 19:30:00
 •  ඊයේ අප මේ තීරය ඔස්සේ කියා සිටියේ රටක සමාජ - ආර්ථික ගැටලු විසැඳීම සඳහා දේශීය විසැඳුම් හා යෝජනා භාවිත කිරීමේ ඇති වැදගත්කම ගැන ය. රටේ ප්‍රභූ පන්තිය දේශීය විසැඳුම් හා...
  2017-04-24 19:30:00
 • අප ජීවත්වන්නේ පිට රට දේවල්ම හොඳ යැයි තහවුරු කරනු ලබන සමාජයක් තුළය. මෙය කොතෙක් දුරට ඔඩු දුවා තිබේද යත්; වල් දෙල්වලට වඩා රට දෙල් හොඳ ය. වල් අඹවලට වඩා රට අඹ හොඳය. පෙයාර්ස්වලට...
  2017-04-23 19:30:00
 • කුණු ප්‍රශ්නයට අදාළ නියම තීන්දුව ගෙන ඇත්තේ දැන් යැයි සිතන්නට පුළුවන. එම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් වූයේ පෙරේදා රාත්‍රියේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයත් සමඟ ය. ජනාධිපතිවරයා...
  2017-04-21 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය