කතුවැකිය • අප ජීවත්වන්නේ නාස්තිය අවම කළයුතු යුගයක නොව; නාස්තිය මුළුමනින් පිටුදැකිය යුතු යුගයක ය. ඒ සඳහා නීති - රීති දැඩි කළ ද එහි අයුක්තියක් නැත. එහෙත් වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක ක්‍රමය...
  2017-01-22 19:30:00
 • අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලෝක ආර්ථික සමුළුවට ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා යෝජනා බොහෝ දෙනකුගේ ආකර්ෂණයට හා සැලැකිල්ලට යොමු වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව වැනි රාජ්‍යයක නායකයකු...
  2017-01-20 19:30:00
 • විශ්වවිද්‍යාලයයේ නවකවදය ගැන යළිත් කතා කරන්නට සිදු වී තිබේ. පේරාදෙණිය සරසවියේ ශාස්ත්‍ර පීඨය තුළ නවක වදය මුල්කොට ගැටුමක් ඇති වී තිබේ. ගැටුමක් යැයි කියූ ව ද එය පහරදීමකි. සිසුන්...
  2017-01-19 19:30:00
 •  රටවල් ආර්ථික වශයෙන් දියුණුවට පත්වන්නේ හොඳ සැලැසුම් මෙන් ම සාර්ථක උපදේශන ද ඇති නිසා ය. පාලකයන්ගේ තනි මතයට ආර්ථිකය මෙහෙය වූ සෑම රටක් ම පාහේ අසාර්ථකත්වයට පත් වූ බව ලෝක...
  2017-01-18 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය