කතුවැකිය

 •  සාකච්ඡාවට ලක් විය යුතු එහෙත් වැඩි දෙනකුගේ අවධානයට ලක් නොවන දේශපාලන සංසිද්ධියක් අද අපගේ මාතෘකාව බවට පත් වේ. පළමුව අපි එම සිද්ධිය සටහන් කර තබමු. ශ්‍රී ලංකා නිදහස්...
  2017-08-21 19:30:00
 • රාජ්‍ය අංශයට අයත් උසස් තනතුරු ප්‍රදානය කිරීමේදී අනුගමනය කරන සම්ප්‍රදායක් තිබේ. මේ සම්ප්‍රදාය නීතියට පිටින් පවතින අයුක්තියක් ලෙස සලකන්නට පුළුවන. ප්‍...
  2017-08-20 19:30:00
 • දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා මිනිසාට මාළුවකු දිය යුතු ද? නැතහොත්; බිලීපිත්තක් දිය යුතු ද? කිසිදු සැකයක් නැත. මාළුවකු ලබාදුනහොත් ඔහු ඒ මාළුවාට වගකීමෙන් අනතුරුව තවත් මාළුවකු ඉල්ලා...
  2017-08-18 19:30:00
 • අපරාධකාරයන් සිවිල් සමාජය තුළ නිදැල්ලේ හැසිරෙන්නේ නම්; නීතියත් - අධිකරණයත් ගැන සැකයක් මතුවීම නො වැළැක්විය හැකි ය. දූෂිතයන් මහජනයා සමඟ උරෙනුර ගැටී දේශපාලන කටයුතුවල යෙදෙන්නේ නම්...
  2017-08-17 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය