කතුවැකිය | දිනමිණ

කතුවැකිය

 •  ජනාධිපතිවරයා ඉතා වැදගත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එහි මූලික අරමුණ ඡන්දයක් සඳහා අපේක්ෂකයකු කරන වියදම සාධාරණ සීමාවක් කරා ගෙන යෑම ය. එනම්; මැතිවරණ ප්‍...
  2017-10-18 19:30:00
 • සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවා සංගමය මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත අපූරු යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එම යෝජනාවෙන් කියැවෙන්නේ රුපියල් මිලියන 31,000ක් ලංගමය සඳහා ලබාදෙන ලෙස ය. එවිට...
  2017-10-17 19:30:00
 •  වෙනස සැපදෝ යැයි ඇසුවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ය. ඒ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ වේදිකාවේ සිට ජනතාව කුළුගැන්වීම සඳහා ය. මේ පාඨය සමාජය තුළ සංවාදයට ලක්වෙමින් පැවැති අතර ඊට...
  2017-10-16 19:30:00
 • රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට ද, ඒ ඔස්සේ රටේ පුරවැසියාට නියම සේවයක් සිදුවීමට ද සාධක කිහිපයක් සම්පූර්ණ විය යුතුය. එක; පාලකයන් නිවැරැදි තීන්දු - තීරණ...
  2017-10-16 00:30:00
Subscribe to කතුවැකිය