කතුවැකිය

 • ඇතැම් ප්‍රශ්න කාලය විසින් විසඳනු ලැබේ. තවත් ප්‍රශ්න කාලය විසින් උත්සන්න කරනු ලැබේ. එබඳු ප්‍රශ්න කාලයට භාරදීම සුදුසු නැත. ශ්‍රී ලංකාවේ සයිටම් ගැටලුවද එබන්දක්...
  2017-06-22 19:30:00
 •  ජන මාධ්‍යය හා ජනමාධ්‍යකරුවන් නොසලකා හරින රාජ්‍යයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරක්ෂිත කරන්නේ යැයි තර්ක කළ නො හැකිය. ජනමාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධ කතිකාවලදී මීට...
  2017-06-21 19:30:00
 • පෞද්ගලික බස් සේවය සම්බන්ධයෙන් රට තුළ ඇත්තේ බලවත් විවේචනයකි. එහෙත් රටේ බස් මගී ප්‍රවාහනයෙන් වැඩි කොටස ඉටු වන්නේ පෞද්ගලික බස් සේවයෙන් බව කිව යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවේ බස් ප්...
  2017-06-20 19:30:00
 •  කොළඹ කුණු ප්‍රශ්නය යළිත් කරළියට පැමිණ තිබේ. එය කොළඹ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පමණක් නොව; ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වී තිබේ. කොළඹ වීථි පුරා කැළි - කසළ ගොඩ ගැසී...
  2017-06-19 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය