ව්‍යාපාරික | Page 2 | දිනමිණ

ව්‍යාපාරික

 • "කෙනකු තම ජීවිත කාලයතුළ එක්වතාවක් හෝ සංචාරය කළ යුතු ගමනාන්තයක් ලෙස" ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වාතිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අලංකාරය ගැන ජාත්‍යන්තරව ලැබූ සහතික, විවේකී සංචාරක නවාංගයන් මෙන්ම...
  2019-01-22 19:30:00
 • මෙහි අරමුණ වී තිබෙන්නේ විදෙස් වෙළෙදපොළ වැඩි ආදායමක් ලබාගැනීමයි. 2018 වසරේදී ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 190 ක ආදායමක් මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් උපයා ගෙන ඇත . රජයේ අරමුණ වී ඇත්තේ මෙරට සාගර...
  2019-01-22 19:30:00
 • දකුණු ආසියාව සංවර්ධනය සඳහා ඇති විශාලතම බාධාව දේශපාලන අස්ථාවර බවත් , ශ්‍රී ලංකාවටද එම තත්ත්වය බලපා ඇති බවත් ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ ආචාර්ය...
  2019-01-22 19:30:00
 • කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශයේ අඩු පහසුකම් සහිත ජනතාවට “නිවසක් වෙනුවට ජීවිතයක්” තේමාව යටතේ පහසුකම් සපිරි නිවාස 40000ක් ලබාදීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනම්කොට ඇත.මහ නගර හා බස්නාහිර...
  2019-01-22 19:30:00
Subscribe to ව්‍යාපාරික