මෙරට කොව්ඩි පිළිබඳ තොරතුරු | දිනමිණ

මෙරට කොව්ඩි පිළිබඳ තොරතුරු

අද (21) දින උදෑසන වනවිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොවිඩ් - 19 ආසාදිත පුද්ගලයින් 439 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත. ඉන් දේශියව පුද්ගලයින් 435 දෙනෙකු, විදේශීය රටවල සිට මෙරටට පැමිණි විදේශීය මුහුදු ආරක්‍ෂකයෙකු ඇතුළු විදේශිකයින් 3 දෙනෙකු සහ විදේශීය රටවල සිට මෙරටටපැමිණි ශ්‍රී ලාංකික මුහුදු ආරක්‍ෂකයෙකු ලෙස වාර්තා වේ.
 
හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින්කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 160 ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 71 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 21 ක් ලෙස වාර්තා වේ. 
 
අද (21) දින උදෑසන වනවිට, මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලට සහ කොළඹ මාළුවෙළඳපලට සම්බන්ධ පොකුරෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් - 19 වෛරසය ආසාදිත සම්පූර්ණ පුද්ගලයින්   සංඛ්‍යාව 15,761 ක් වේ. ඉන් පුද්ගලයින් 9,905 දෙනෙකු මේ වනවිට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් බැහැරව ගොස් ඇත.
 
මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හල් පොකුර - 3,059
කොළඹ මාළු වෙළඳපලේ පොකුර - 12,702
 
ඊයේ (20) දින වනවිට, ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වු සම්පුර්ණ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 19,279 ක් වන අතර ඉන් පුද්ගලයින් 13,270 ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින්  බැහැරව ගොස් ඇත. ඊයේ (20) දින වනවිට රෝහල් ගතව සහ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන තුළ පුද්ගලයින් 5,935 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබයි.

නව අදහස දක්වන්න