පද්‍ය ගායන තර­ග­යෙන් දූතිකා දෙව්ස­ර­ණිට විශිෂ්ට ජයක් | දිනමිණ

පද්‍ය ගායන තර­ග­යෙන් දූතිකා දෙව්ස­ර­ණිට විශිෂ්ට ජයක්

2018 දහම් පාසල් සිසු නිපු­ණතා ඇග­යීම් තර­ගා­ව­ලි­යෙන් පද්‍ය ගායනා හත්වැනි ස්ථානය දිනා­ගැ­නී­මට හලා­වත ශ්‍රී සීලා­ලං­කාර දහම් පාසලේ ආර්. ඩී. දූතිකා දෙව්ස­රණි සිසු­විය සමත් වූවාය. ඇය එම දහම් පාසලේ අව­සාන ශ්‍රේණියේ ඉගෙ­නුම ලබ­න්නීය.

ආර­ච්චි­ක­ට්ටුව සමූහ
අතු­කෝ­රළ යූ. ගුණ­පාල


නව අදහස දක්වන්න