ආයෝජන මණ්ඩලය මෙහෙයුම් පුළුල් කරයි | දිනමිණ

ආයෝජන මණ්ඩලය මෙහෙයුම් පුළුල් කරයි

පමුදිනි සමරනායක

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයන් හා මෙහෙයුම් කටයුතු තවදුරටත් කාර්යක්ෂම බව වැඩිකිරීමටත් 40% කට අධික කාර්ය මණ්ඩල සේවක සේවිකාවන් වැඩිකර ගැනීමටත් කටයුතු කරයි. IFS ගෝලීය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඩැරන් රොවුස් මහතා විසින් පසුගියදා කොළඹදී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු ආසියාවෙහි සමාගම් 150 කට අධික සංඛ්‍යාවක සේවකයන් 10,000 ක් කටයුතු කරන බවයි.

දශක දෙකකට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන IFS සේවකයින් 1,100 ක් (ගෝලීය කණ්ඩායමෙන් 31% ක්) සිටින අතර ඉදිරි මාස 12 ඇතුළත එය 1500-600 දක්වා වැඩිකිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

IFS නිෂ්පාදන සංවර්ධනය 60% ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු වේ. මීට අමතරව IFS Labs කණ්ඩායමෙන් 80% ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටා ඇති අතර එය වර්තමානයේ වර්ධනය වන තාක්ෂණයන් භාවිතා කර තිබේ. මෝටැරිබල්, වැඩිදියුණු කළ යථාර්ථය, බෝට්, ඩ්රෝන්, රොබෝමය ක්‍රියාවලිය ස්වයං ක්‍රියාකරණය සහ කෘතිම බුද්ධිය ඔස්සේ IFS විසින් හෙට දින සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන නවීන තාක්ෂණය, ප්‍රවණතා සහ සංකල්පයන් නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.


නව අදහස දක්වන්න