අය හා වැය! | දිනමිණ

අය හා වැය!

ජනතාව බලාපොරොත්තු දල්වා සිටි තවත් අය වැයක් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් විය. කෙනකුගේ මතයට අනුව එය ජනතාවාදී අය වැයකි. තව කෙනකුගේ මතයට අනුව එය සංවර්ධනයට මුල්තැන ලබාදුන් අය වැයකි. තවත් කෙනකුගේ මතයට අනුව එය ජනතාවට සහන ලබාදෙමින් රටේ අනාගත සංවර්ධනය සඳහා යෝජිත උපායමාර්ගවලින් සමන්විත අය වැයකි. මේ අතර විපක්ෂයේ විවේචන ද අය වැය ලේඛනය වෙත යොමුවෙමින් පවතී. එය ස්වාභාවික සංසිද්ධියක් ලෙස ද සැලැකිය හැකි ය. කෙසේ වුව අය වැය යෝජනා එකින්-එක ගෙන විමර්ශනය කිරීම වැදගත් ය. අය වැය පිළිබඳ නිශ්චිත තීන්දුවක් ගත හැක්කේ ද ඒ මාර්ගය ඔස්සේ ය.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර‍ මහතා ඉතා සැහැල්ලුවෙන් හා නිදහස්ව අය වැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරනු දක්නට ලැබිණි. අමාත්‍යවරයාගේ මූලික විවරණය වූයේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ආර්ථිකය සමාලෝචනය කිරීමය. එහිදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ 2017 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යම් පමණකින් වර්ධනීය තත්ත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර 2018 වසරේ දී විවිධ හේතු නිසා යම් පිරිහීමකට ලක් වූ බව ය. නියඟය, දේශපාලන අර්බුදය හා ගෙවාදැමීමට ඇති විදේශීය ණය නිසා මේ තත්ත්වය උදා වී ඇති බව ය. එහෙත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ දේශපාලන අර්බුදය විසඳාගැනීමෙන් පසු ආණ්ඩුව ක්ෂණික ආර්ථික ජයග්‍රහණ ගණනාවක් ලබාගත් බව ය. උද්ධමනය 4% තත්ත්වයෙන් පවත්වාගැනීම ඊට එක් නිදසුනකි.

මෙවර අය වැය යෝජනාවලින් ගම් නඟාසිටුවීමට ද, නගර සංවර්ධනය කිරීමට ද ව්‍යවසායකයන් ඉදිරියට ගෙනඒමට ද පියවර ගන්නා බව ප්‍රකාශ විය. ඒ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අධ්‍යාපනය නංවාලීමට ද එය ලෝක ආර්ථිකය සමඟ ගැළපීමට ද ක්‍රියා කරන බව ප්‍රකාශ විය. සෞඛ්‍ය පහසුකම් උපරිම ලෙසින් ජනතාවට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ද ප්‍රකාශ විය. අය වැය යෝජනා අතර වැදගත් ම යෝජනාව ලෙස සැලැකිය හැක්කේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට සහන ලබාදීමය. ඔවුන් දිරිගැන්වීම සඳහා වැඩසටහන් රාශියක් දැනට ම ක්‍රියාත්මක ය. ඒ අතර ප්‍රධාන තැන ගන්නේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ය. ඒ මගින් කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන් නැංවීමට ගෙන ඇති පියවර ඉතා වැදගත් ය.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන කිසිදු දේශපාලන බලපෑමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. ඊට නිදසුනක් ලෙස විපක්ෂයේ දේශපාලන නායකයන් ද ඉහත වැඩසටහන යටතේ ණය ලබාගෙන ඇති බව මංගල සමරවීර මහතා පෙන්වා දෙයි. රබර් වගාව පසුගිය කාලය තුළ විශාල පසුබෑමකට ලක්වූ අතර එය යථාවත් කිරීම සඳහා අය වැය යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇත. පොල් කර්මාන්තය හා පිඟන් කර්මාන්තය ද නැවත ගොඩනැඟීමට අය වැය මගින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබේ. කුරුඳු අපනයනය ද මේ අයුරින්ම යථා තත්ත්වයට ගනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආදායමට විශාල දායකත්වයක් දැක් වූ අපනයන ක්ෂේත්‍රය පිරිහීමකට ලක් වී ඇත. එය නැවත ප්‍රති සංවර්ධනය කිරීමට අය වැය යෝජනා තිබේ.

රටක් සංවර්ධනය කළ හැක්කේ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය හා සේවා ක්ෂේත්‍රය වැඩිදියුණු කිරීමෙන් ය. නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යවසායකයන් බහුල කළ යුතු ය. රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට අනුව ව්‍යවසායකයන් අලුතින් බිහි කිරීම අපහසු ය. ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය, දැනුම ඇතුළු පහසුකම් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ක්‍රමවේද අපට තිබුණේ නැත. මේ තත්ත්වය ඉතා ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කර ඇති රජය එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ව්‍යවසායකයන් නැංවීමට පියවර ගෙන තිබේ. ව්‍යාපාරිකයන් වැඩි වන තරමට ආර්ථිකය පුළුල් වෙයි.

මෙවර අය වැයෙන් ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 4000 ක් වෙන්කර ඇත. එය ඉතා වැදගත් පියවරකි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් වැසිකිළි පහසුකම් නැති පිරිස ලක්ෂයකට වැඩි බව සමීක්ෂණයකින් පැහැදිලි වී ඇත. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ එම ගණන හැටපන්දහසකි. මේ තත්ත්වය වෙනස් කළ යුතුය.

ගමට ද, නගරයට ද, වතු අංශයට ද හොඳ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. මීට අමතරව ග්‍රාමීය අංශයේ පාසල් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය සඳහා නොමිලේ කිරි වීදුරුවක් ලබාදීමට ද මුදල් අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි. 60 – 70 දසකවල ද මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වූ බව අපට මතක ය.

ජාතික ආර්ථිකය සඳහා කාන්තා සහභාගිත්වය වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටී. ඒ අනුව ආර්ථික ක්‍රියාවලිය සඳහා කාන්තාවන්ගේ සහභාගිත්ව‍ය සක්‍රීය කිරීමට ද ඔවුනට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබාදීමට ද මෙවර අය වැයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇත. සංවර්ධනය සඳහා කාන්තා සහභාගිත්ව‍ය යන මාතෘකාව දීර්ඝකාලීන සංවාදයක් වුව ඒ සඳහා ගත් පියවරක් දක්නට නො ලැබිණි. එම අඩුව පිරවීමට මෙවර අය වැය මගින් කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ විය. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා ජනාධිපතිවරයා ගෙන යන වැඩසටහනට ඌන පූර්ණ සැපැයීමට ද අය වැය යෝජනා සමත් වී ඇත.

මූලික වශයෙන් ගත් කල අය වැය ලේඛනය යනු ඉදිරි වර්ෂයක් සඳහා වූ රජයේ ආදායම් - වියදම් දක්වන සටහනය. එම සටහන තුළ රටේ ඉදිරි ගමන, ආර්ථික සංවර්ධනය හා සමාජ සංවර්ධනය සටහන් වී තිබේ. මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ 2019 අය වැය යෝජනා වූකලී රටේ සමස්ත ආර්ථිකය සමාලෝචනය කොට ඉදිරිය සඳහා පදනමක් ඇති කරන වැඩසටහනකි. නිදසුනක් කිවහොත් ‘සිහින මාලිගා’ නමින් ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ද අය වැය මගින් හඳුන්වා දී ඇත. එය විශේෂයෙන්ම අභිනවයෙන් පවුල් සංස්ථාවට ඇතුළු වන අයට වැදගත් වේ. මේ අය වැය අද ගැන මෙන්ම හෙට ගැන ද කල්පනා කොට ඉදිරිපත් වූ ආර්ථික සැලැසුමක් ලෙස සැලැකිය හැකි ය.


නව අදහස දක්වන්න